Suiones - en polsk historia

Tacitus Suiones - en forskningsöversikt

Ett bidrag till frågan om placering av Tacitus folkstam.
Lars Lidaräng Göteborg 2019: 1.0
ISBN 978-91-981609-3-2
ISBN 978-91-981609-2-5
Arbetet har utförts med stöd av Helge Ax:son Johnssons stiftelse och Signhild Engqvists stiftelse

I denna uppsats undersöks uppgifterna om folkstammen Suiones, beskriven av den romerske historieskrivaren Tacitus cirka 98 e.Kr.

21 argument framförs för en alternativ placering till den konsensus som hittills varit, att denna stam skulle vara ett första historiskt spår av Svear eller Sverige.

I uppsatsens andra del sker en gedigen och omfattande forskningsöversikt av över 100-talet granskade verk från 1500-talet till nutid. Översikten visar hur tron på ett samband växt fram på fragmentariska grunder.

Som titeln avslöjar anför uppsatsen en precis placering söder om Skandinavien.

För sammanfattning: Se argumenten och forskningsöversikten här.(pdf)

Bakgrund

För flera decennier sedan kom jag i kontakt med Tacitus uppgifter om norra Europa, i samband med att jag som journalist gjorde en radioserie om svensk forntidshistoria. De frågetecken som då infann sig om samband mellan det nämnda stamfolket Suiones och Sverige, bearbetade jag från tid till en annan och till slut fanns en längre artikel klar för publicering. Vad som saknades var en forskningsöversikt, och denna påbörjades för mer än ett decennium sedan, i samband med att tidigare svåråtkomliga äldre böcker påbörjats digitaliseras i stor skala. Därmed var det möjligt att göra en näst intill total översyn av hur historikernas tolkning av Tacitus Suiones växt fram från 1500-talet till nutid. Detta arbete kom att omfatta över 818 funna verk och en sammanfattning finns redovisad i denna uppsats andra del, där också inledningsvis undersökningens omfattning och metod beskrivs mer detaljerat. Likväl har artikeln adekvat hänvisning till verk och sida eller kapitel i Germania som respektive författare behandlar, och referenser är därmed kontrollerbara.

Forskningsöversikt

Den samnfattande översikten (sid. 77-166) finns i sin helhet publicerad i en djupanalys av 142 enskilda verk. Tacitus Suiones - en forskningsöversikt Lidaräng 2020 516 sidor. Se Libris
Klicka här för innehållsförteckning. (Öppnas i nytt fönster)

Det grundläggande materialet har bestått av 818 granskade verk och artiklar, där cirka 50 ej finns på svenska bibliotek varav flera äldre verk inte tidigare tolkats eller översatts till svenska. 82 av dessa har slutligen utvalts att ingå i det statistiska materialet på grund av dess inverkan eller omfattning. I princip samtliga i artikeln omnämnda författare är eller var verksamma vid universitet eller likvärdigt.

Tabellen visar exempelvis att Clüver (1616) berört 14 av uppsatsens 21 problemställningar. Förekomsterna har inte graderats utifrån kvalitè, utan även okritisk upprepning etc. har räknats. ( Mätning av textmängd har inte varit relevant p.g.a. varierande stil under skilda epoker).

Denna unikt omfångsrika forskningsöversikt sträcker sig från 1400-talet till nutid och är ett appendix till arbetet Suiones – en polsk historia (2019). 146 historiska verk redovisas verk med koncentration på Tacitus Suiones. Det är även ett användbart referensverk om de historiker och forskare som behandlat Sveriges tidiga historia under de senaste 600 åren. För främst de äldre verken är denna bok en utmärkt referenskälla för att enkelt hitta avsnitt i verk som behandlat Sveriges fornhistoria. Flera artiklar är unika genomgångar av exemplvis Naucleros, Irenicus, Althamer, Krantz och Clüver och även av våra inhemska tidiga historiker som Ericus Olai, Olaus Petri, Johannes Magnus, Rudbeck m.fl. Koncentrationen är på den forntida geografin men ger en bra överblick av de idéer som påverkat den svenska historieskrivningen. Verket är i sin omfattning en unik forskningsgenomgång som möjliggjorts av den digitala tekniken.

Summary

For Table of Contents. See Libris (Opens new window)
The article concerns several of the arguments that oppose placing Tacitus tribe Suiones in Sweden, or specifically to Uppland.
Such a location is contradicted by more than 21 arguments, in for example sudden long distances in Tacitus enumeration, the absence of other Nordic people and names, the described ice and midnight sun is found southwards, the concept of an island is not applicable, and the traces of trade relations does not support the conclusion. Furthermore, Tacitus describes that the Suiones is a Swabian people, and for this no evidence points towards Scandinavia. The solution from some scholars, to relocate certain passages in Tacitus text, is not relevant, e.g. for stylistic rea-sons. The usual interpretation of Tacitus choice of routes in the North becomes an exceptionally strange way, according to the current consensus.
All of these issues are solved if the tribe Suiones instead is considered to the southern Baltic East, where nature, Tacitus' route and enumeration of locations are exactly the same for today's Polish city Swinoujscie.
The first indication for a connection to Sweden is born in the 16th century by fortuity, based on the similarity of the name Sve(rige) and Svi (ones). Also, the historian Mela's supposed island Codanovia is interpreted as Scandinavia, and treated as the Suiones implied island. About 20 European interpreters have then during the first century rhapsodically stated various things about the Suiones, until Clüver in the 17th century introduces a more extensive text. But this period basically lack a critical discussion of the Suiones geography based on Tacitus text. The 19th century German critical approach forwards Clüvers theses and extends the analysis via Nordic historians who added analyzes from the Icelandic sagas. At the turn of the century, Swedish research strengthens the Suiones as being exclusively located to the region of Uppland.
Conclusion
The referenced and available literature lacks essays or major independent overall reviews of the Suiones, and in particular a broad geographical analysis. Mainly, all of the researchers do not discuss the Suiones specifically, but they reproduce the references that exists and has not examined conclusions that has been regarded as objective truth over the years.
Beställ här

Suiones - en polsk historia

99.- + brevfrakt. Pocket 139 sidor.

Tacitus Suiones - en forskningsöversikt

199.- + brevfrakt. 514 sidor.

Betalningsavisering via e-post

Ett bekräftelsemail kommer inom cirka ett dygn!